Skip to main content

Právní ujednání

Přístupem ke stránkám www.colorpoint.cz společnosti Centrum Color Point Zlín s.r.o., J.A.Bati 5520, Zlín 760 01, IČ: 04743407, DIČ: CZ04743407 umístěného na internetové adrese www.colorpoint.cz a jejich používáním přijímáte bez omezení následující pravidla a podmínky. Váš přístup ke stránkám podléhá dále těmto pravidlům a rovněž všem odpovídajícím právním předpisům.

Obsah

Stránky www.colorpoint.cz obsahují informace týkající se nabídek a služeb společnosti Centrum Color Point Zlín s.r.o. Všechny informace obsažené na těchto stránkách mají informativní charakter, informace zde obsažené nelze nárokovat. Snažíme se o to, aby informace uvedené na stránkách byly co nejúplnější, avšak naše společnost si vyhrazuje právo provádět kdykoli bez upozornění změny aktuální nabídky našich výrobků oproti nabídce uvedené na stránkách, popř. i jiné změny.

Autorská práva – upozornění

Celý obsah stránek je chráněn autorským právem. Informace, texty, obrázky nebo grafiku obsaženou na těchto stránkách jste oprávněni používat pouze pro vaše osobní, nekomerční potřeby. Nejste oprávněni je rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, reprodukovat, měnit nebo jinak do nich zasahovat, vysílat, prodávat nebo publikovat, vcelku ani jejich části, pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu nositele autorských práv.

Hypertextové linky – odkazy

Stránky obecně mohou obsahovat hypertextové linky na jiné internetové stránky, které jsou zcela nezávislé na stránkách www.colorpoint.cz. Společnost Centrum Color Point Zlín s.r.o. nepřebírá záruku za přesnost, úplnost nebo hodnověrnost informací obsažených na takovýchto stránkách a za bezpečnost těchto stránek.

Omezení odpovědnosti

Společnost Centrum Color Point Zlín s.r.o. není odpovědná za jakékoli přímé i nepřímé škody vyplývající z vašeho přístupu ke stránkám nebo z jejich používání.

Cookies a nakládání s osobními údaji

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají naše stránky www.colorpoint.cz soubory cookie. Soubory cookie jsou malé části dat, do kterých se ukládají informace ve Vašem prohlížeči a slouží především k rozlišování jednotlivých uživatelů. Konkrétní osobu uživatele, ale není na základě těchto dat možné přímo identifikovat. Vaše bezpečí je tedy chráněno. Při používání našich webových stránek můžete být vyzváni k zadání určitých informací k identifikaci vaší totožnosti. V tom případě si Vás dovolujeme ujistit, že použitá data budou využity v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních informací.

Jaká data ukládáme

Mohou být ukládány následující údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • kontaktní informace obsahující e-mailovou adresu a telefon
 • demografická data
 • další údaje odpovídající různým průzkumům a nabídkám

Jak nakládáme se shromažďovanými informacemi

Požadované informace, využíváme k tomu, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a mohli vám nabídnout lepší služby. A to zejména z těchto důvodů:

 • Vedení našich interních záznamů.
 • Informace můžeme využít pro zlepšení našich produktů a služeb.
 • Můžeme Vám v případě vašeho zájmu zasílat na email, který jste poskytli informační zprávy o nových produktech, slevách či akcích.
 • Informace používáme ke snadnému průběhu při procesu nákupu, tak aby uživatel nebyl zbytečně obtěžován opakovaným zadáváním dat
 • Informace mohou být využity k zapamatování přihlašovacích údajů uživatele, tak aby je nemusel pokaždé zadávat
 • Ochrana a bezpečnost

Vaše osobní data uchováváme zabezpečeně, tak aby nemohlo dojít ke zneužití neoprávněnou osobou. Zavedli jsme odpovídající postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme on-line.

Jak používáme cookie

Cookie je malý datový soubor, který se ukládá na pevný disk ve vašem počítači. Jakmile odsouhlasíte výzvu s informací o ukládání cookie, soubory se začnou ukládat.

Soubory cookie pomáhají lépe analyzovat chování uživatelů na webových stránkách, pomáhají lépe a přesněji sledovat návštěvnost webu.

Soubory cookie dovolují poznat kdy navštěvujete určitou stránku.

Soubory cookie umožňují webovým aplikacím zpětnou vazbu na vás jako konkrétní uživatele a umožňují uchovávání nastavených preferencí ve webovém prohlížeči.

Celkově nám soubory cookie pomáhají rozpoznat, které stránky jsou pro uživatele užitečné a které méně. Soubory cookie v žádném případě neumožňují přístup k vašemu počítači nebo nám neumožňují získat žádné jiné informace, než které jste sami poskytli. Většina webových prohlížečů umožnuje změnit nastavení přijímání souborů cookie. Znemožnění přijímání souborů cookie může mít za následek omezení některých funkcionalit webových aplikací.

Kontrola nad vašimi osobními údaji

Můžete si vybrat/omezit shromažďování nebo používání vašich osobních údajů následujícími způsoby:

 • V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb) nás můžete požádat o zaslání výpisu, které osobní údaje o vás držíme. Se získáním výpisu mohou být spojeny náklady ve formě poplatku.

Na stránkách mohou být dále využity cookie služeb třetích stran:

 • AdWords, Facebook, Google Analytics, Instagram, Seznam.cz
 • Expirace/trvanlivost jednotlivých cookie se může lišit.
 • Typ využití cookie je tracking, remarketing, konverzní a další…